Stresskursus for ledere #1

Stress kursus for ledere

Styr din organisation uden om stress

September 2020

På grund af Coronavirus har vi udsat vores opstart fra Maj til September!

Vi giver dig både viden, inspiration og en ikke mindst en handlingsplan du kan bruge når du kommer tilbage i din virksomhed – fordi du som leder ikke har råd til at lade være!

3 intensive dage med teori og praksis, inspiration og networking

tilmeld dig

Har du også prøvet forskellige stress kurser uden at kunne se effekten på din hverdag på arbejdet?

Vi hører tit at stress er et individuelt ansvar, og prøver ihærdigt at få plads til de forskellige afslapningsværktøjer i vores i forvejen pressede hverdag. Vi prøver også at hjælpe vores kollegaer eller medarbejdere ved at coache dem ud af stress. Vi har også en fin stresspolitik liggende på arbejdspladsen. Men der er ikke rigtig noget der ændrer sig.

Et utal af eksempler fra den virkelige verden, fortæller os, at så længe der ikke er sket ændringer i selve organisationen, vil de individuelle tiltag være nyttesløse, og stress forsvinder ikke, men bliver kun værre. Og statistikkerne taler for sig selv – hver femte stress- syg mister jobbet på grund af stress – også selvom arbejdspladsen har en stresspolitik, og blandt dem, der kommer tilbage på jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre på trods af, at arbejdspladsens stresspolitik netop skal sikre forbedring.

Effekten af kurset

Som leder, har du mulighed for at vælge de strategier som kan modvirke stress og som kan skabe et sundt arbejdsklima. Kurset styrker dig i dette arbejde. 

Du bliver bedre til at forstå hvad stress i virkeligheden er, og navigere i de mange modstridende meldinger og myter omkring stress,

Du vil bedre kunne filtrere i de mange tilbud der findes på ”stresshåndterings marked”,

Du bliver bedre til spotte de elementer i din organisation, der skaber stress, og rette din energi mod de vigtigste forhindringer, der blokerer for et sundt arbejdsmiljø

Du bliver dygtigere til at hjælpe dig selv, dine kollegaer og dine medarbejdere, hvis stress rammer

Du bliver i stand til at italesætte de konsekvenser stress har både for din organisations bundlinje og for dens fremtidige overlevelse

Du får også masser af sparring og inspiration fra andre ledere og HR folk omkring stress, dens årsager og konsekvenser, og måder til at skabe en stressfri organisation.

Vi arbejder med stress ud fra et holistisk tilgang

Kurset bygger på et holistisk tilgang til stress og tager udgangspunkt i  3 områder. Det Individuelle, Organisatoriske og samfundsmæssige.

På det individuelle plan,

nedbryder den langvarlige stress mennesker og skader vores fysiske helbred, og vores kognitive evner – evner til at tænke, huske og træffe beslutninger. 

Kurset vil give jer indblik i den nyeste psykologiske viden om:

Hvorfor stress opstår

Hvordan vores krop og psyke reagerer på stress

Hvilke personlige strategier kan modvirke stressreaktionerne

På det organisatoriske plan,

forringer stress effektiviteten af arbejdet,  hæmmer kreativiteten og innovation, og gør det sværere for virksomheder at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Stress medfører også enorme omkostninger for virksomheder.

Øget medarbejderomsætning, fejlslagne projekter, tabte nye kundeordre, omkostninger til sygemeldinger, rekruttering, skade til virksomhedens omdømme – alle disse og mange andre elementer kan ses negativt på bundlinjen.

Vi er overbevidste om at stress er i høj grad er et organisatorisk problem, og at rigtige organisatoriske rammer kan modvirke stress hos medarbejderne, og styrke virksomhedens økonomi, image og i sidste ende dens konkurrenceevne. 

Kurset fokuserer på de organisatoriske stressorer, og giver jer værktøjer til at adressere dem, for at skabe et bæredygtigt stressfrit arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste

På det samfundsmæssige plan,

forårsager stress enorme omkostninger for samfundet som helhed.

I Danmark er stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitals-indlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelse til praktiserende læge hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer til ca. 12% af befolkningen. Tendensen er tydelig i EU landende at lovgiverne i stigende grad kommer til at pålægge virksomhederne et juridisk ansvar, for et sundt og bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø. 

Kurset giver dig insigter og værktøjer til at være på forkant med de nyeste politiske tendenser

Dato: 3 dage: 7.-9. september 2020

Sted: København (nærmere oplysninger følger)

Pris: 12.800 kr. eks. moms. Early Bird rabat: -25% (ved tilmelding inden den 1. juni): 8.600 kr. eks moms

Undervisere: Michael Nørby og Ekaterina Kaiser

Tilbydes også internt i firma – kontakt os for tilbud!